bifikirbifikir

Sokrates

Sokrates

Tarihin sahnesinde yer alan büyük düşünürlerden olan Sokrates, M.Ö 469 yılında Atina’da doğdu. Antik Helen’in yetiştirdiği önemli filozoflardan Sokrates, felsefenin babası olarak kabul edilir. Birçok insana göre felsefe biliminin en önemli ismi Sokrates’tir. Sokrates, öyle bir fikir adamı ve öğreticidir ki onun öğrencisi olan Platon ve Platon’un yetiştirdiği Aristo’nun fikir dünyasını şekillendirdi. Bu bilgi ve fikir aktarımı, tarihin en büyük komutanlarından olan Büyük İskender’e kadar ulaştı. Aristo, bilindiği üzere Büyük İskender’in akıl hocalığını yapıyordu. Sokrates, üç farklı kuşağı birden etkileyerek tarihin şekillenmesinde çok önemli rol oynadı.

Babası bir heykeltıraş olan Sokrates, kültür ve sanat çevresinde büyüdü. Gençliğinde, gramer ve müzik dersleri aldı. Bu eğitimler onun fikir ve düşünce hayatını şekillendiren ilk adımlar oldu. Sokrates, bir fikir adamı olarak biliniyor olsa da aynı zamanda babası gibi bir sanatçıydı. Onun yaptığı heykeller, yaşadığı çağda büyük övgüler topladı.  Gençlik dönemi sonrası düşünsel gelişimine önem veren Sokrates, bir kahinin sözleri sonrası kafasında çakan şimşekler neticesinde kendi dehasını ve öğreticiliğini fark etti. Şehir meydanında girdiği felsefi tartışmalar ve anlattığı hikayeler dönemin gençlerini derinden etkiledi. Sokrates’ten etkilenen gençler felsefe ile ilgilenmeye başladılar. Antik Yunan döneminin en büyük düşünürlerinin birçoğu Sokrates’ten ilham aldı.

Ancak bu akımlar,  ünlü filozofun toplumun elitlerini ve karar vericilerini karşısına almasına neden oldu. Sokrates, insanları aydınlığa kavuşturduğu için hakkında dava açılarak idama mahkum edildi. Sokrates, idam kararına kadar süreçte yaptığı savunma ile tarihe geçti.  Öğrencisi Platon, ‘’Sokrates’in Savunması’’ adlı eserinde, ünlü filozofun kendisini keşfetme sürecini detayları ile anlatır. Kahin ile tanışmasından başlayan süreçten idamına kadar giden dönemi büyük ustalıkla aktarır. Aynı zamanda bu eserde anlatılanlar Sokrates felsefesinin temel taşlarını ifade eder.

Sokrates’in yetiştirdiği öğrenciler kendisinin ölümünden sonra birçok okul açtılar. Hepsi hocalarından öğrendiklerini kendilerine göre yorumlayarak gelecek kuşaklara aktardılar ve yeni felsefi akımların ortaya çıkmasına neden oldular. Bu açıdan da Sokrates’in öğretileri oldukça önemlidir. Çok yönlü felsefesi bugünkü düşünsel yapının temellerini oluşturur. Öğretileri, batı felsefesinin yüzyıllar boyunca en önemli bilgi kaynakları oldu.

Bilgeliğin peşinden giden ve doğrularından vazgeçmeyen ve bu uğurda ölmeyi bile göze alan Sokrates, aldığı idam cezası sonucunda M.Ö 399 yılında hayata veda etti.

İlgili İçerikler

Modern insanın ortaya çıkışı ile felsefenin doğuşu hemen hemen aynı döneme dayanır. İnsan, fiziki evrimini tamamlarken düşünsel açıdan da kendini...

0

(0)

Benzer Şeyler

Dila Kent, asıl adıyla Dila Bozkaya, son yıllarda Youtube başta olmak üzere sosyal mecralarda fenomen...

Youtube’da kullandığı MuratAbiGF mahlası ile üne kavuşan ve Youtube Türkiye’nin en çok sevilen içerik üreticilerinden...

Mikhail Tal 1936 yılında Letonya, Riga'da dünyaya gelmiştir. Mihail Tal Letonyalı bir Sovyet satranç Grandmaster’ıdır...