bifikirbifikir

Platon

Platon

Klasik batı felsefesinin kurucusu Thales, geliştiricisi Sokrates ise zirve noktası da Platon’dur. Platon’un yazılı eserleri ve fikirleri batı felsefesinin temel taşlarını oluşturur. Platon tarafından ortaya koyulan savların birçoğu bugün halen geçerliliğini koruyor.

Felsefe ve bilim tarihinin en önemli yapıcılarından olan Platon, M.Ö 428 yılında Atina’da dünyaya geldi. Hocası Sokrates’in fikren büyük etkisi altında kalan Platon, onun öğretileri ile büyüdü ve onun yolunda ilerlerdi. Öyle ki insanlık, yazılı olarak bir eseri bulunmayan Sokrates’in tüm hayatını ve yaptıklarını, Platon’un eserlerinden öğrendi. Sokrates’in yetiştirdiği diğer öğrenciler gibi Platon’da hocasının ölümü sonrasında bir felsefe okulu açmaya kadar verdi. Sokrat felsefesinin esaslarına dayanan okulunu Atina’da kuran Platon, burada fikirleri ve öğretileri ile kendisinden sonraki kuşaklara bilgilerini aktardı ve onları derinden etkiledi. Dünyada bugünkü üniversiteler seviyesindeki ilk eğitim kurumunun kurucusu Platon’dur. Akademi adını verdiği eğitim merkezi, o dönemin en büyük okuludur. ‘’Akademi’’ aynı zamanda bugünkü akademi kavramının çıkış noktasıdır.

Platon’un yetiştirdiği en önemli öğrencisi Aristotales’tir. Aristotales, hocası Platon’dan aldığı öğretilerle birlikte felsefeyi bir bilim dalı haline getirdi. Modern bilimin temellerini atarak, insanlık adına yeni bir çığır açtı. Bunda en büyük pay ona yol gösteren hocası Platon’a ait.

Platon felsefesinin temel çalışma alanlarından bazıları; etik, estetik, metafizik ve politikadır. Platon, o döneme kadar yan yana gelmeyen felsefe ve politikayı bir arada işleyerek yeni bir akımın doğmasına neden olmuştur. Bu nedenle, politik felsefenin kurucusu ve babası olarak kabul edilir. Platon’un kaleme aldığı ‘’Devlet’’ adlı kitabı ise bu alanda yazılan ilk eserdir ve bu alanda yazılan eserlerin en önemlisi olarak kabul edilir.

Dünya tarihinin en büyük bilginlerinden ve en önemli filozoflarından kabul edilen Platon, M.Ö 348 yılında yaşamını yitirdi. Ardında çok sayıda yazılı eser bıraktı ve insanlık tarihine ışık tutmamızı sağladı.

İlgili İçerikler

Modern insanın ortaya çıkışı ile felsefenin doğuşu hemen hemen aynı döneme dayanır. İnsan, fiziki evrimini tamamlarken düşünsel açıdan da kendini...

0

(0)

Benzer Şeyler

Dila Kent, asıl adıyla Dila Bozkaya, son yıllarda Youtube başta olmak üzere sosyal mecralarda fenomen...

Youtube’da kullandığı MuratAbiGF mahlası ile üne kavuşan ve Youtube Türkiye’nin en çok sevilen içerik üreticilerinden...

Mikhail Tal 1936 yılında Letonya, Riga'da dünyaya gelmiştir. Mihail Tal Letonyalı bir Sovyet satranç Grandmaster’ıdır...