bifikirbifikir

Kalem Mizah Dergisi

Kalem Mizah Dergisi

Çağdaş Türk mizahının başlangıcında çok önemli bir yere sahip Kalem Dergisi, 3 Eylül 1908 tarihinde II. Meşrutiyetten sonra yayım hayatına başlamıştır. Derginin kurucusu ve yayıncısı olarak Salah Cimcoz ve Celal Esat Arseven isimleri öne çıkmaktadır. Yerli ve yabancı birçok yazarın, yazdığı dergide yazılanlar hem Fransızca hem de Türkçe çevirileri ile yayınlanmıştır. Değerli birçok içeriğin yazıldığı Kalem Dergisi, kağıt kalitesi ve baskı yönüyle de oldukça kaliteli bir dergidir. Muhalif birçok yazarın yazılarında hem II. Abdülhamit dönemi hem de İttihat ve Terakki Partisi eleştirilerden nasibini almıştır. Dergide önemli yazarlar haricinde çağdaş Türk karikatürünün öncülerinden Cemil Cem gibi çizerler de görev almıştır. Cemil Cem dergide çizdiği tüm karikatürleri bir albümde toplayarak bu anlamda da bir ilke imza atmıştır.

L. Andres, İon, A. Rigopoulos, Scarselli, Pahatrekas, Plaicek d'Ostoya gibi yabancı yazarların yazdığı dergi entelektüel birikimi olan birçok kesim tarafından okunmuştur. Dönemin ünlü Türk yazarlarından Hüseyin Rahmi Gürpınar, Refik Halit Karay, Mithat Cemal Kuntay, Sedat Nuri İleri, İzzet Melih Devrim, İzzet Ziya ve Ahmet Rasim yazıları ile dergiye katkı vermişlerdir. Dönemin yönetim baskılarına ve politik birçok olaya eleştirel yazılar ve karikatürler ile yaklaşan Kalem Dergisi bu yönüyle merkezi yönetim tarafından hiç sevilmemiştir. Bu eleştirilerle yayın hayatına ancak üç yıl dayanabilen dergi 1911 yılında kapanmak zorunda kalmıştır. Türk Mizahında önemli bir yere sahip dergi, 29 Haziran 1911 tarihinde 130. sayısını çıkardıktan sonra hayatını sonlandırmıştır. 

İlgili İçerikler

Karikatür ve mizah dergilerinin tarihimizdeki yeri 1800’lü yılların ortalarına dayanıyor. İlk olarak Osmanlı Devleti zamanında ortaya çıkan mizah dergileri okuyucuların...

0

(0)

Benzer Şeyler

Yeni nesil mizah dergileri içinde kendine ait bir tarzı yakalamayı amaçlayan Limon, Leman, L-Manyak gibi...

Denizin ve Ege kıyılarının öykülerini anlatan bir yazar olarak ünlenen ve Ege’nin en gözde kasabalarından...

Gırgır Dergisi'nin açtığı yolda, sonradan oluşan birçok dergi sayesinde Türk mizahında yeni arayışlar meydana gelmiş...