bifikirbifikir

John Locke

John Locke

Avrupa’nın kaderini değiştirecek olan Aydınlanma Çağı’nın gerçek kurucusu John Locke olarak kabul edilir. Düşünce özgürlüğü, demokrasi ve akli eylemin öneminin en önemli savunucularından biridir. Locke, meşruti demokrasinin temel fikirlerini tutarlı bir şekilde bir araya topladı. Onun savları ve öğretileri yeni bir çağın başlamasını sağladı.

İngiliz filozof ve bilim insanı John Locke, 1632 yılında Wrington, Birleşik Krallık’ta dünyaya geldi. Tüccar bir ailenin çocuğu olan Locke, iyi bir eğitim alarak büyüdü. İlköğrenimi sonrası Oxford Üniversitesi’nde doğa bilimleri ve tıp alanında ihtisas yapan Locke, devrim yaratacak öğretilerini ve savlarını bu dönemde oluşturmaya başladı. Hayatı boyunca, hekimlik, yazarlık ve siyaset adamlığı yaptı. 8 yıl boyunca özel hekim olarak İngiliz bir aristokratın yanında çalışan Locke, dönemin siyasi karışıklıkları nedeniyle Hollanda’ya gitmek zorunda kaldı. Ancak İngiliz Devrimi başarıya ulaşınca memleketine tekrar dönebildi.

Hayatı boyunca insanlığa düşüncelerini aktarmak için çabalayan Locke, birçok yazılı eser üretti. Eserleri onun kuşağını ve gelecek kuşakları etkiledi. Amerikan ve Fransız devrimlerinin başlamasına neden olarak onun düşünceleri gösterildi. Otoriteye bağlı olmamayı, bağımsızlığı savunan Locke, monarşiye karşı mücadeleyi aşılayan ilk kişi olarak tarihe geçti. Locke, büyük bir insan hakları savunucusu idi. Ona göre insan hakları, yaşam, hürriyet ve mülkiyet temellerinden oluşuyordu.

Locke, politik felsefe dışında doğa felsefesi çalışmaları da yapıyordu. Locke, insan zihninin boş bir levha olduğunu ileri sürdü. İnsan zihninin doğuşta boş olduğunu ve daha sonra çevre etkisiyle şekillendiğini iddia etti. Bu iddiaları Gassendi’nin düşünceleri ile oldukça paralel görüldü. Gassendi ile birlikte boş levha teoreminin en önemli savunucularından biri olarak kabul edilir. Bu bağlamda rasyonel pedagojinin kurucusu olduğu da kabul edilir.

Locke, İngiliz Devrimi sonrası ülkesine döndüğünde siyasete atıldı. Siyasi kariyeri büyük çalkantılarla geçti. Adı suikast girişimleri ile anılır oldu. Bunun üzerine Fransa’ya iltica etmek zorunda kaldı. Uzun süren sürgün yıllarından sonra İngiltere’ye döndü ve siyaset ile uğraşmaya devam etti. Hayatının son dönemini böyle geçiren Locke, 1704 yılında Essex’te hayata gözlerini yumdu.

İlgili İçerikler

Modern insanın ortaya çıkışı ile felsefenin doğuşu hemen hemen aynı döneme dayanır. İnsan, fiziki evrimini tamamlarken düşünsel açıdan da kendini...

0

(0)

Benzer Şeyler

Dila Kent, asıl adıyla Dila Bozkaya, son yıllarda Youtube başta olmak üzere sosyal mecralarda fenomen...

Youtube’da kullandığı MuratAbiGF mahlası ile üne kavuşan ve Youtube Türkiye’nin en çok sevilen içerik üreticilerinden...

Deli Mi Ne? isimli Youtube kanalı ile ünlenen ve kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine...