bifikirbifikir

Anaksimandros

Anaksimandros

Batı Anadolu’nun felsefe ile yoğrulan toprakları Milet (Milas)’ta doğan ve yetişen filozoflardan birisi de Anaksimandros’tur. Thales’in doğduğu toprakların önemli düşünürlerinden olan İyonyalı Anaksimandros, M.Ö 610 yılı civarlarında dünyaya geldi. Kimi kaynaklarda adının Anaksimander olarak anıldığı da biliniyor.

Yazılı kaynaklarda geçen bilgilere göre Anaksimandors, Thales’in öğrencisidir ve en yakın dostudur. Aynı zamanda fikirlerini ve düşüncelerini yazılı kaynaklara aktarmayı başarabilen ilk filozoftur. Anaksimandros’un yazılı eseri, Antik Yunan dilinde düz yazı olarak kaleme alınan ilk kitaptır. Felsefe ve bilime katkıları saymakla bitmeyecek önemli bir düşünür olan Anaksimandros, tarihte doğa filozofu olarak anılır ve yazılı kaynaklarda kendisinden bu şekilde bahsedilir. Ayrıca birçok kaynağa göre astronomi biliminin kurucusu olarak da kabul edilir.

 Ünlü bilge, evreni ve doğayı farklı bir gözle yorumlayan ilk kişilerdendir. Bu, yaşadığı dönem düşünüldüğünde tarihi bir adımdır. Thales nasıl felsefenin ve bilimin öncüsü olarak görülüyorsa, Anaksimandros’ta bu alanları ilk geliştiren ve İyonya Aydınlanmasını gerçek manada başlatan kişidir.

Anaksimandros, ‘’Öz’’ , ‘’Sonsuzluk’’ ve ‘’Sınırsızlık’’ kavramlarını ortaya çıkardı. Onun, evren ve metoroloji alanında ortaya koyduğu kavramlar bugün geçerli görülen modern bilimin temelini oluşturdu. Metafizik alanında yaptığı çalışmalar ondan sonraki kuşakları etkiledi. Platon, Sokrates, Pisagor gibi büyük düşünürler Anaksimandros’tan etkilendiler. Felsefe ve biliminde milat olarak kabul edilen Sokratik Dönem öncesinin en önemli filozofu Anaksimadros’tur.

İyonyalı Anaksimandros’un bilinen bazı çalışmaları; denizciler için oluşturduğu haritalar, güneş saatinin keşfi, ilk dünya haritası taslağı, güneş ve dünya hakkında getirdiği tahminler ve evrim hakkında ortaya atılan ilk fikirlerdir.

Hayatını bilim ve felsefeye adayan Anaksimandros, insanlığa büyük bir miras bırakarak M.Ö 546 yılında hayata veda etti.

İlgili İçerikler

Modern insanın ortaya çıkışı ile felsefenin doğuşu hemen hemen aynı döneme dayanır. İnsan, fiziki evrimini tamamlarken düşünsel açıdan da kendini...

0

(0)

Benzer Şeyler

Dila Kent, asıl adıyla Dila Bozkaya, son yıllarda Youtube başta olmak üzere sosyal mecralarda fenomen...

Youtube’da kullandığı MuratAbiGF mahlası ile üne kavuşan ve Youtube Türkiye’nin en çok sevilen içerik üreticilerinden...

Klasik batı felsefesinin kurucusu Thales, geliştiricisi Sokrates ise zirve noktası da Platon’dur. Platon’un yazılı eserleri...